Realizace a naši dodavatelé

Domov seniorů Břeclav vybavení interieru včetně návrhů

Norma Czech,s.r.o. Hustopečevybavení kanceláří a provozu

Westafalia Metal, s.r.o. Hustopeče – vybavení kanceláří a provozu

Hotel Akademie Velké Bílovice – vybavení učeben

Obec Kobylí – vybavení kanceláří

Mateřská škola Hustopeče – vybavení tříd, šaten,kabinetů

CHr. Hansen s.r.o. Hustopeče – vybavení kanceláří včetně návrhu

Farní úřad Kobylí – kompletní vybavení včetně návrhu

Linden, s.r.o. Hustopeče – vybavení kanceláří a provozu

Obec Hovorany – vybavení Obecního sklepa 

Knihovna Kobylí – kompletní vybavení interieru

Hasičská zbrojnice Kobylí – kompletní vybavení interieru

Lékárny Kobylí – vybavení interiéru

Domov seniorů Břeclav – vybavení jídelny včetně návrhu